Ciri Orang Condong Kesesatan


Jalan Lurus telah disampaikan melalui three ini one dalam surat Al Fatiha 7 bahwa titik berangkat melalui jalan lurus adalah bukan jalan orang-orang tersesat. 

Oleh karena itu cara Indonesia Bangkit melalui Islam Jalan Lurus menyampaikan salah satu ciri dalam salah satu surat pokok Alquran. Ayat yang menyampaikan bahwa orang yang tersesat adalah cenderung menggunakan ayat- ayat penjelas atau ayat yang merinci pokok-pokok Alquran. 

Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. (Qs 3:7) 

Sebagian dari mereka menggunakan alquran seakan merupakan petunjuk, padahal mereka menjadikan syetan sebagai pelindungnya. 

sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. QS (7:30) 

Orang-orang beriman akan terus menyampaikan kebenaran ayat-ayatNya kepada yang beriman pula, karena orang yang tersesat akan sulit menerima pencerahan.

dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta (mata hatinya) dari kesesatannya. dan kamu tidak dapat memperdengarkan (petunjuk Tuhan) melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, mereka Itulah orang-orang yang berserah diri (kepada Kami). QS (30:53)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ciri Orang Condong Kesesatan"